Vårt uppdrag & vår övertygelse

Vårt uppdrag & vår övertygelse

Arbetslivskraft vill vara en del i ett visionärt och medmänskligt projekt där människor blir tagna på allvar som människor, inte maskiner.

 

Arbetslivskraft skall verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Arbetslivskrafts grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser.

Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen. Arbetslivskraft skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet.

Vi skall vara drivande i skapandet av normer för ömsesidighet och nätverka för samhällsengagemang. Arbetslivskraft skall hjälpa till att bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet genom att ha en demokratisk beslutsprocess i organisationen och därigenom inkludera invånare och volontärer som deltagare. Arbetslivskraft skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker.

Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender