Historia

Arbetslivskrafts historia

  • 1 oktober 2012 startade det ESF finansierade projektet K2. Projektägare: Södertälje kommun, arbetslivskontoret.
  • 13 februari 2014 registreras Arbetslivskraft som en ideell förening
  • 30 juni 2014 avslutas K2 och Arbetslivskraft knoppas av.
  • 2015 har Arbetslivskraft arbetat för att få i gång föreningen, vilket har lett till att mycket tid och energi har lagts på att skriva affärsplaner, kontakta företag och organisationer. Arbetslivskraft har deltagit i olika nätverkskonstellationer för att marknadsföra föreningen. Arbetslivskraft har ansökt om pengar hos olika aktörer för att kunna starta upp en affärsverksamhet utan framgång. Organisera och strukturera föreningen. Vi har under året även skaffat en föreningslokal där vi kan hålla våra möten och samla alla våra grejer.
Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender