Vår Mission

Vad vi gör

Vår Mission

315HH

Arbetsträning

Den ideella föreningen Arbetslivskraft erbjuder arbetsträning för personer som av olika skäl varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.

personal-2923048

Bemanning

Fair bemanning skall vara bäst på att leverera mångfald och kompetens som företag och organisationer tillfälligt eller permanent efterfrågar.

agent-18762

Kontaktcenter

Vi bedriver kontaktcenter verksamhet som är en idealisk plattform/miljö för att erbjuda människor med olika behov och funktionsnedsättningar arbetsträning.

Arbetslivskraft

Vi är en förening som arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden

Föreningen skall verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Föreningens grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser. Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen. Föreningen skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet. Vi skall vara drivande i skapandet av normer för ömsesidighet och nätverka för samhällsengagemang. Föreningen skall hjälpa till att bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet genom att ha en demokratisk beslutsprocess i organisationen och därigenom inkludera invånare och volontärer som deltagare. Föreningen skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker och offentlig sektor.

Medlemmar

Anställda

Deltagare

Nöjda kunder

Arbetslivskraft

Vår Historia

Arbetslivskraft är en avknoppning av ett ESF-finansierat projekt i Södertälje som jobbade med människor som stod långt från arbetsmarknaden.
Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender