Om oss


Tillsammans kan vi skapa en bättre värld

Vår vision

Samhället har hårdnat. Avhumaniserats. Att känna sig utanför har med demokrati att göra, med empati, inte som nu, bara med ekonomi. Empati och inlevelseförmåga är inget man föds med. Det är något man förvärvar. Viktiga ingredienser är eftertanke och reflektion. För det behövs tid och ett långsammare samhälle.
I dagens samhälle går det inte att vara individ i bemärkelsen människa med ”sämre förutsättningar”.
Det sker en människogallring hela tiden, på alla möjliga nivåer, medvetet och omedvetet. En andra chans ligger långt borta för alldeles för många människor idag. Grundläggande mänskliga behov är att tillhöra en grupp, ingå i ett större sammanhang, känna sig delaktiga i demokratiska processer, känna sig lyssnade på, bli tagen på allvar när och om man blir sjuk.
Arbetslivskraft vill vara en del i ett visionärt och medmänskligt projekt där människor blir tagna på allvar som människor, inte maskiner.

Mission Ett


 

Arbetslivskraft vill erbjuda människor att, utifrån sina egna förutsättningar, komma in på arbetsmarknaden. Arbetslivskraft har byggt upp en unik metod när det gällar att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden. Metoden bygger på att individen går genom olika utvecklingfaser i sin strävan att komma in på arbetsmarknaden.

Continue reading ”Mission Ett”

Våra stadgar


Föreningsstadgar 

  • 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Arbetslivskraft härefter kallad Föreningen.

Föreningen har sitt säte i Södertälje kommun. Föreningen är en ideell förening.

Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

Continue reading ”Våra stadgar”

GDPR-Policys


Integritetspolicy för den ideella föreningen ARBETSLIVSKRAFT (802497-7434).

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte den ideella föreningen ARBETSLIVSKRAFT (hädanefter endast ARBETSLIVSKRAFT) hanterar dina personuppgifter.

Continue reading ”GDPR-Policys”

Volontäravtal


Förtroendet
Genom min insats som volontär vill jag stödja Abetslivskrafts arbete och förbinder mig att följa instruktionerna i Arbetslivskrafts volontärmanual och övriga instruktioner som meddelas mig gällande mitt uppdrag. Jag åtar mig att utföra överenskommet volontäruppdrag, utan kompensation. Jag är medveten om att jag, när jag utför mitt uppdrag, inte är anställd av Arbetslivskraft och att jag kan skiljas från mitt uppdrag om jag inte följer detta avtal.

Continue reading ”Volontäravtal”

 

Lär känna vårt glada team

Du är välkommen att besöka oss när du vill.

 

Hoppa till verktygsfältet