GDPR-Policys


Integritetspolicy för den ideella föreningen ARBETSLIVSKRAFT (802497-7434).

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte den ideella föreningen ARBETSLIVSKRAFT (hädanefter endast ARBETSLIVSKRAFT) hanterar dina personuppgifter.

Vi beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen då du kommer i kontakt med oss via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon eller fysiska möten som givare, medlem i vår förening, i din yrkesroll eller som allmänt intresserad av vår verksamhet. ARBETSLIVSKRAFT (802497-7434) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som ARBETSLIVSKRAFTutför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med GDPR, Dataskyddsförordningen. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av ARBETSLIVSKRAFT. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling. Kontaktuppgifter ARBETSLIVSKRAFT, org nr 802497-7434, Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje. För praktiska frågor kan du kontakta vår Medlems- och info@arbetslivskraft.se, eller via telefonnummer 010-510 09 70 . Kontaktperson för föreningens hantering av personuppgifter är ARBETSLIVSKRAFT:s datasamordnare som du når på admin@arbetslivskraft.se som även nås via vår växel 010-510 09 70. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in den information som du lämnar ifrån dig när du blir givare och/eller använder våra tjänster. Till exempel när du deltar i en kampanj, skänker en gåva, när du kontaktar oss eller använder någon annan av ARBETSLIVSKRAFTS webbsidor eller sidor i sociala medier, där du lämnar personuppgifter. Vi får även tillgång till våra medlemsuppgifter genom de uppgifter som lämnas vid ansökan om medlemskap i ARBETSLIVSKRAFT. För att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta, uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från en extern part som tillhandahåller underlag från folkbokföringen. Följande information kan vi komma att samla in om dig: · Person- och kontaktinformation – så som namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-postadress, hem- och mobiltelefonnummer. Dessa uppgifter samlas in helt eller delvis till exempel när du ger en gåva, om du blir förtroendevald inom vår organisation, när du skriver upp dig för ett nyhetsbrev. · Betalningsinformation – så som kredit- och betalkortsdata, fakturauppgifter när du ger en gåva eller genomför ett köp. · Information om deltagande i kampanjer – såsom namn och kontaktuppgifter, vad du gör på den aktuella webbsidan. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas. · Information om hur du interagerar med ARBETSLIVSKRAFT – hur du använder våra tjänster, hur du nådde och lämnade tjänsten. · Bild och film – foton och film som tas vid olika arrangemang eller för kampanjer som vi genomför. Cookies För att kunna använda våra webbsidor måste din webbläsare tillåta cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På ARBETSLIVSKRAFT webbplatser används cookies för dem som använder våra sidor. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du besöker oss igen vill vi snabbt kunna identifiera dig för att ge dig bästa möjliga service. De cookies vi skapar på din dator innehåller ingen personinformation eller annan meningsfull information som kan användas av utomstående. Vid övrig kontakt – när du t.ex. mejlar, ringer, söker jobb eller använder våra sidor inom sociala medier får vi de uppgifter som du då lämnar till oss. Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för en avtalsrelation med oss eller för att vi måste uppfylla rättsliga förpliktelser enligt olika lagar. Övrig information är nödvändig utifrån andra syften som du kan läsa mer om nedan. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla ändamålet med insamlingen och vi har rutiner för att ta bort uppgifter som inte längre behövs. Ibland kan vi få in uppgifter om dig från någon annan, tillexempel om någon ger en gåva i ditt namn, i så fall informerar vi dig om det och hur vi fått uppgifterna. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1. Givarservice samt administration

 • För att kunna vara givare hos ARBETSLIVSKRAFT behöver vi registrera uppgifter om dig och hur vi kan komma i kontakt med dig. · Till dig som är medlem kan vi ha tillgång till kontaktuppgifter för att kunna nå dig med information du ska få från ARBETSLIVSKRAFT.
 • När du deltar i vår verksamhet, allt från lokal verksamhet till kampanjer behöver vi uppgifterna för att kunna genomföra verksamheten och i vissa fall för administration för att söka bidrag och uppfylla redovisningskrav.
 • För att kunna ta emot och registrera gåvor. I samband med köp eller donationer behöver vi förutom dina kontaktuppgifter även samla in fakta om betalsätt. Detta görs enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning. Då sparas dina betalkortsuppgifter hos vår betalpartner tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva eller om du kontaktar oss för att avregistrera dig. Våra betalpartners uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras. · För att kunna ge dig service och hantera dina förfrågningar, skicka information till dig och hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta.
 • För att kunna driva vår verksamhet och utveckla den behöver vi föra protokoll/anteckningar över vår verksamhet och olika möten som genomförs.
 • Andra ändamål med vår administration är att sköta ekonomi, förvaltning, utveckling och drift/support av registren, annan teknisk utveckling och att skicka ut information. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl. Detta gäller framförallt vid gåvor, betalningar och bidrag till ARBETSLIVSKRAFT.
 • Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker för tjänsten och för att ta kontakt med dig.

2. Deltagande i kampanjer, marknadsföring och utskick av information/nyhetsbrev

 • Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter i olika kampanjer och verksamhet arrangerade av ARBETSLIVSKRAFT utifrån vårt uppdrag och stadgar samt att kunna skicka riktad information inom dessa områden till dig via olika kontaktkanaler (exempelvis e-post och telefon). Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag hos olika grupper av personer.
 • I vårt påverkansarbete deltar vi i möten som vi tar anteckningar från. Om du kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som sakkunnig eller som en person som vi kan tycka att det är intressant att hålla kontakt med så kan ditt namn förekomma i våra anteckningar eller protokoll från möten.
 • För att kunna informera dig som givare, tidigare deltagare i en kampanj och som i något sammanhang har lämnat dina kontaktuppgifter till oss för att få mer information om vad vi gör.
 • Vi kan också komma att höra av oss till dig med olika underökningar för att få veta vad du tycker.
 • I våra webbverktyg finns möjlighet för oss att se statistik över hur våra sidor har använts och vad som är populärast att göra där. Detta utan att identifiera dig som person.
 • Om du har registrerat dig för något av våra nyhetsbrev eller får det som givare används de uppgifterna bara till de utskick som nämns under denna punkt. Så snart du avsäger dig din prenumeration tas dina uppgifter för detta ändamål bort.

3. Bilder och film

 • Vi använder bild och filmer från vår verksamhet på vår hemsida, i de utskick vi gör och i vår marknadsföring på olika sätt. Om personen på bilderna går att identifiera samlar vi in särskilt samtycke för detta. Om personen är ett barn samlas samtycke in från vårdnadshavaren. Bilder på stora grupper där endast du själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan att särskilt samtycke samlas in.
 • Vid intervjuer och porträttbilder ska vi beskriva vårt syfte och användningsområde för den person vars berättelse/bild vi önskar publicera. Vid användning av bilder på barn ska extra hänsyn iakttas. Vi undviker att porträttera barn som befinner sig i en utsatt situation. Vi gör alltid en konsekvensbedömning vid publicering av porträttbilder och/eller barns fulla namn.
 • Kommunikationen ska fokusera på människors inneboende kraft att förändra. Detta gäller såväl i text som i de bilder och filmer vi använder. Vi ska tala både till hjärtat och hjärnan. Det innebär att vi inte utmålar någon som offer och att vi tar särskild hänsyn när barn och unga porträtteras i samband med insamling. Laglig grund för behandling Vi måste ha en laglig grund för att få hantera dina personuppgifter. Kopplat till våra ändamål ovan kan du i sammanställningen nedan få en överblick av vilka uppgifter vi hanterar på vilken grund. Kort sammanfattat använder vi oss av avtal för alla ändamål som har med en avtalsrelation att göra. Exempelvis när du ger en gåva. Av detta följer vissa rättsliga förpliktelser, krav i annan lagstiftning tillexempel bokförings- eller skattelagstiftning som bestämmer hur vi måste hantera vissa uppgifter för att följa lagen. I många fall använder vi oss också av berättigat intresse, det innebär att vi som förening tycker att vi har rätt att behandla dina uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Din e-postadress är ett exempel på en uppgift som samlas in på den grunden. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör utifrån ett berättigat intresse, läs mer om det nedan under dina rättigheter. Behandling Laglig grund 1. Givarservice samt administration Avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse 2. Deltagande i kampanjer, marknadsföring och utskick av information/nyhetsbrev berättigat intresse och i vissa fall avtal