Vår vision


Samhället har hårdnat. Avhumaniserats. Att känna sig utanför har med demokrati att göra, med empati, inte som nu, bara med ekonomi. Empati och inlevelseförmåga är inget man föds med. Det är något man förvärvar. Viktiga ingredienser är eftertanke och reflektion. För det behövs tid och ett långsammare samhälle.
I dagens samhälle går det inte att vara individ i bemärkelsen människa med ”sämre förutsättningar”.
Det sker en människogallring hela tiden, på alla möjliga nivåer, medvetet och omedvetet. En andra chans ligger långt borta för alldeles för många människor idag. Grundläggande mänskliga behov är att tillhöra en grupp, ingå i ett större sammanhang, känna sig delaktiga i demokratiska processer, känna sig lyssnade på, bli tagen på allvar när och om man blir sjuk.
Arbetslivskraft vill vara en del i ett visionärt och medmänskligt projekt där människor blir tagna på allvar som människor, inte maskiner.