Blogg

Arbetslös


ARBETSLÖS Gör motstånd, gör det till en integrerad del av ditt liv, stå upp för äganderätten till ditt liv för du är en innovativ självständig människa som fattar egna beslut och ställer krav. Det är inte samhällsinstitutionerna som driver utvecklingen. Det är när vi går samman som vi får saker att hända, vilket driver utvecklingen … Continue reading Arbetslös