Bemanning

Affärsidé

Fair bemanning skall vara bäst på att leverera mångfald och kompetens som företag och organisationer tillfälligt eller permanent efterfrågar. Vår strategi är att erbjuda snabb och flexibel uthyrning till ett lågt pris.

Mission

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Befolkningssammansättningen bör speglas bland de anställda och att mångfald ska finnas i hela organisationen på alla nivåer.

Om oss:

Fair bemanning ingår i den ideella organisationen Arbetslivskraft som är ett ”arbetsintegrerande socialt företag” vilket arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden.

Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender