Arbetsträning

Den ideella föreningen Arbetslivskraft erbjuder arbetsträning för personer som av olika skäl varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Arbetsträningen kan vara väldigt inriktad mot målet att på kort tid få ett specifikt arbete, men den kan också vara något mer mjuk och där mer tid ges. Hur just den enskildes arbetsträning ser ut skräddarsys efter deltagarens behov. Arbetsträningen går INTE ut på att göra ett ordinarie jobb utan att befinna sig på en arbetsplats, för att på det sättet vänja sig vid miljön. Arbetsträningen kan handla om att vända rätt på dygnet, att vänja sig vid vissa arbetstider och skapa ordning och strukturer, att fullfölja en uppgift och samarbeta med arbetskamrater. Arbetsträningen kan innebära att man får möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar, lära sig nya arbetssätt, finnas till för att prata, fixa kaffe, fylla på kuvert eller andra småsaker som inte hör till ‘typiska arbetsuppgifter’ och att bli en del av en arbetskultur. En del av arbetsträningen handlar också om att pröva vilken arbetsomfattning (hur många och hur långa arbetsdagar) som passar individen. Arbetslivskraft använder sig av ”Supported Employment” som metod för arbetsträning.

Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att hjälpa personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden att hitta och behålla ett arbete. Utgångspunkten är att stödet ska utgå från personens motivation och intresse. En SE-handledares uppgift är att stötta personen på arbetsplatsen med de arbetsuppgifter som ska utföras. SE-handledaren arbetar även med att stödja arbetsgivare för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar. Stödet anpassas efter individens behov. Supported Employment är också en systematisk metod som kan användas för kvalitetssäkring av arbetsträning/rehabiliteringstjänster.

Grunden för Supported Employment är att personen som arbetstränar ska få vägledning och stöd, så att hon/han så småningom kan få arbete.

Grundprinciperna är:

  • Motivation till arbete.
  • Utgå från individens val och önskemål.
  • Arbete först – träning sedan.
  • Arbetet ska vara integrerat i den övriga arbetsträningen/rehabiliteringen.
  • Stödet är inte tidsbegränsat.
  • Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
jobba digitalt, arbeta med bilder och film

Jobba i digital miljö

Bli bättre på att jobba digitalt, arbeta med bilder och film, nå ut via internet och använda sociala medier. Under 12 veckor arbetar du i en grupp, ledd av en coach, med ett gemensamt projekt som ni kommer överens om att genomföra.
Alltmer av all kommunikation sker numera digitalt. Snabba och skarpa kampanjer, korta och kärnfulla budskap i sociala medier är målbilden för vårt kommunikationsarbete.
Du får möjlighet att vara en del i att utveckla Arbetslivskrafts externa kommunikation och med fokus på digitalt content. Du är delaktig i utformning och produktion av grafiskt material för både digital och analog användning.
Du får stor frihet att testa idéer och metoder och vi vill att du är med och utformar, startar och driver ett eget mindre projekt med fokus på digital närvaro. Du blir en del i ett hårt jobbande team som gärna testar nytt.
Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender