Vad kan du förvänta dig?

Vad kan du förvänta dig!

Alla som börjar hos Arbetslivskraft går igenom vår Akademi på tre dagar. Deltagaren kommer under tre dagar få kunskap om Arbetslivskrafts företagskultur och bli erbjuden medlemskap i föreningen samt ett diplom på att hon/han medverkat i akademin.

WOW är ett så kort, enkelt ord, men det omfattar verkligen många saker. Till WOW måste du utmana dig själv, vilket innebär att göra något lite okonventionellt och innovativt. Du måste göra något som är utöver vad som förväntas. Och vad du än gör måste det ha en känslomässig inverkan på mottagaren. Vi är inte vilken förening som helst, vår tjänst är inte genomsnittlig och vi vill inte att våra människor ska vara genomsnittliga. Vi förväntar oss att varje medlem ska leverera WOW.

Förändringen är konstant, det är därför vi aldrig någonsin bör frukta det, men att vi också omfamnar det entusiastiskt, och kanske ännu viktigare, att uppmuntra och driva det. Vi måste alltid planera för att vara beredd på ständig förändring. Var inte nöjd med status quo eftersom historiskt sett är de föreningar som hamnar i trubbel de som inte kan anpassa sig till tiden.

Ett sätt som vi skiljer oss från andra föreningar är att vi inte är rädda för att vara lite konstiga. Konstig är verkligen inte en dålig sak – det kan faktiskt vara roligt! En av anledningarna till att företagskulturen är så framgångsrik är att vår atmosfär är kul och anställda är aldrig rädda för att vara sig själva.

Medan du aldrig vill vara hänsynslös, är det viktigt att ta risker och omfamna din kreativitet. Du kan sluta göra misstag, men om du inte gör några misstag betyder det bara att du inte har tagit några risker. Vi vill inte vara medelmåttiga och acceptera status quo – vi vill sträva efter mer.

Vi tror att alla ständigt ska försöka växa ur en personlig och professionell synvinkel. Genom att driva våra medlemmar till att låsa upp sin fulla potential, hjälper vi dem att uppnå en högre nivå av uppfyllelse.

Vi strävar efter att skapa starka relationer mellan alla våra medlemmar så att alla känner sig bekväma att bidra på alla sätt de kan. Detta gör det möjligt för oss att ha en mångfald idéer, åsikter och synpunkter som ger oss en bättre chans att lyckas och göra en positiv inverkan som förening.

I Arbetslivskraft är vårt team vår familj, varför vi lägger så stor vikt på att ha en positiv föreningskultur. Lag medlemmar har alltid ett direkt inflytande på varandra, varför vi strävar efter att skapa en miljö som ger positivitet.

Genom att göra mer med mindre, menar vi att det alltid finns utrymme för förbättringar. Vi tror på hårt arbete och engagemang för att vara före konkurrensen (eller skulle bli konkurrens).

Passion är bränslet som driver oss framåt. Vi är inspirerade att uppnå vad vi gör för att vi tror på det. Vi tar inte “nej”för ett svar, för om vi gjorde det skulle vi inte vara här som en förening idag.

Slutligen, medan vi växer som en förening, har vi lärt oss att inte ta något för givet. Det finns alltid utmaningar som ligger framåt och ingenting i livet är en visshet. Det är viktigt att vara ödmjuk, vi bär med oss ett tyst självförtroende och behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.

Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender