Vi tror på

Allas lika värde

I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Det innebär att det inte spelar någon roll var du bor, var du kommer ifrån, vilket kön du har, vilket språk du talar, vilken politik du gillar eller om din familj är rik eller fattig. Alla ska ha samma rättigheter.

De mänskliga rättigheterna handlar att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till saker som frihet, utbildning, sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och du har rätt att fly till ett annat land om du är förföljd eller om ditt liv är i fara.

Som ung har du alltid rätt att få säga din åsikt och vara med och bestämma om saker som handlar om ditt eget liv. När vuxna fattar beslut som påverkar unga måste de alltid tänka på ungas bästa. Unga ska skyddas mot våld och missbruk..

Du har alltid rätt att ha en egen åsikt. Du har rätt att berätta om den åsikten genom tal, text eller bild. Men om det är något som kan kränka andra får du inte alltid berätta om din åsikt.

Om du förföljs i ett land, eller om ditt liv är i fara, har du rätt att fly till ett annat land. Där har du rätt att söka asyl. Det betyder att söka skydd. Länder ska ta emot flyktingar och försöka hjälpa dem att få ett bra liv.

Du har rätt att lära dig att läsa, skriva och räkna, och rätt att få en utbildning som gör att du klarar dig i samhället. Grundskolan ska vara obligatorisk, gratis och tillgänglig för alla.

Du har rätt till en god hälsa och att få sjukvård när du behöver det. Dessutom ska politiker arbeta för att samhället ska förebygga sjukdomar.

Alla har rätt att få betalt för ett jobb och jobbet ska vara tryggt och säkert. Du har rätt till vila och semester. Dessutom ska politiker försöka se till att det skapas arbete så att så många som möjligt har jobb.

Tillhör du en nationell minoritet i ett land har du till exempel rätt till att tala ditt eget språk.

Kvinnor får inte diskrimineras eller behandlas illa på grund av sitt kön. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Regeringar ska se till att det blir jämställt mellan män och kvinnor.

Du har rätt att gifta sig med den du vill, och det är förbjudet att tvinga någon att gifta sig. Om du är gift är du lika mycket värd som den du har gift dig med, och du ska inte behandlas sämre.

Du har rätt att slippa bli diskriminerad. I Sverige finns lagar om vad du inte får diskrimineras för

  • ditt kön
  • att du inte känner dig eller ser ut som killar eller tjejer förväntas
  • din sexuella läggning
  • din ålder
  • att du kommer från ett visst land, har en viss hudfärg eller tillhör en viss folkgrupp
  • din religion eller tro
  • att du har en funktionsnedsättning.

Ledarskap och Självkänsla

Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender