Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Tanken är inte att Arbetsförmedlingen ska ordna anställning åt en arbetssökande. Istället ska myndigheten bidra till att rusta varje enskild individ och vara en länk mellan företag med rekryteringsbehov och den arbetssökande. Vid augusti 2008 var drygt 9300 anställda på Arbetsförmedlingen, och budgeten var på 4,7 miljarder kronor. Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 hade myndigheten cirka 14 000 anställda detta år. Har även i uppdrag att ge flera olika typer av anställningsstöd för arbetsgivare. Exempelvis Nystartsjobb som syftar till att underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa eller Lönebidrag som subventionerar anställningar för människor med olika funktionshinder där en överenskommelse om anpassning av arbetet fordras. Två förändringar i samhället som ligger bakom att Arbetsförmedlingen vuxit är dels den förändrade politiken kring sjukförsäkringen där Arbetsförmedlingen fått utökat ansvar för att stötta tidigare sjukskrivna mfl att återinträda på arbetsmarknaden och att Arbetsförmedlingen också fått ett stort uppdrag inom etableringen av nyanlända. Myndigheten Arbetsförmedlingen har förutom uppdraget att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad också uppdraget att vara kontrollorgan för de många olika a-kassorna i Sverige. Att således både stödja och uppmuntra arbetssökande, visa hur de ska söka jobb eller hitta vägar till att öka sin anställbarhet samtidigt som de ska följa upp att de arbetssökande är aktiva och uppfyller kraven för den ersättning de kan vara berättigad via a-kassan eller om de beviljats aktivitetsstöd. Stor del av Arbetsförmedlingens traditionella service till arbetssökande är idag privatiserad och utförs av de kompletterande aktörer som upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Inom Arbetsförmedlingen pågår ett omfattande förnyelsearbetet som bland annat omfattar interna förändringar i organisation och verksamhet men även externt och gentemot kund uppmärksammas genom ex. ökad digital service, fler och mer distanstjänster som gör att både arbetsgivare och arbetssökande kan få stöd och hjälp utan att personligen behöva uppsöka ett Arbetsförmedlingskontor.

Uppdrag och övertygelse

Uppdrag och övertygelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat…

Kontakt / Plats

Kontakt info

070 2948343
Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje
info@arbetslivskraft.se

Öppettider

Måndag - Fredag:
9:00 - 17:00

Lördag - Söndag:
Stängt

Evenemang / Kalender